ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท เซ็นทรัล มีท แอนด์ ฟู้ด จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งและดำเนินธุรกิจ food services ตั้งแต่ปี 2513 จัดจำหน่ายสินค้าทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ (ไส้กรอก แฮม เบคอน เบเกอร์) และกลุ่มของสด (เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่) โดยปัจจุบันเน้นกลุ่มลูกค้า B2B ทั้งตลาดระดับบน และตลาดระดับกลาง

ปัจจุบันบริษัทจัดจำหน่ายใน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ กลุ่มลูกค้าโรงแรม (Hotel), กลุ่มห้องอาหาร (Restaurant) และกลุ่มรับจัดอาหาร (Catering) โดยครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งลูกค้าหลักครอบคลุม สำนักพระราชวัง โรงแรม 5 และ 4 ดาว สายการบิน กลุ่มร้านอาหาร สนามกอล์ฟ และสปอร์ตคลับ เป็นต้น


บริษัทฯ เน้นความสำคัญในการคัดสรรวัตถุดิบที่นำมาผลิต และกระบวณการผลิตที่พิถีพิถันทุกขั้นตอน จึงเป็นผู้นำทางด้านรสชาติและ คุณภาพสินค้า จนเป็นที่ยอมรับทั่วไป เช่น รางวัลจากงานวันเกษตรแห่งชาติ และรางวัล Supplier Award Quality and Services Excellence 2002 จากสถาบัน Gate Gourmet


วิสัยทัศน์

บริษัท เซ็นทรัล มีท แอนด์ ฟู้ด จำกัด มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่าย อาหารแปรรูปพร้อมรับประทาน เช่น แฮม, เบคอน ไส้กรอก ฯลฯ ในตลาดระดับบนและตลาดระดับกลางภายใต้แบรนด์อีเก้ง, ดีมาร์ก และดีนิ รวมถึงการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ประเภทเนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าและผู้บริโภค ให้ได้รับความพอใจ สูงสุดจากผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ทั้งในด้านรสชาติ คุณภาพ โภชนาการ ความสด ความสะดวกรวดเร็วพร้อมรับประทาน และมั่นใจในความปลอดภัยที่ไว้วางใจได้


ทั้งนี้ บริษัทฯได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตสินค้า และพัฒนากระบวนการผลิต ภายใต้กฎระเบียบของ GMP, HACCP และ ISO 9001:2000 พร้อมทั้งระบบ Logistics and Supply Chain Management เพื่อการบริหารจัดการสั่งซื้อสินค้า และการส่งมอบสินค้า ให้แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการประกอบธุรกิจของลูกค้าแต่ละประเภท เช่น โรงแรม, สายการบิน, ร้านอาหาร, กลุ่มร้านอาหาร(เชน), ศูนย์ประชุม, เบเกอรี่, สนามกอล์ฟ, สวนสนุก, สถาบันการศึกษา, บริษัทเดินเรือ, ธุรกิจค้าส่ง และอื่นๆ