American Brahman (สายพันธุ์อเมริกัน - บราห์มัน)

วัวอเมริกันบราห์มันเป็นวัวในเขตร้อนที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศ อินเดีย แต่ได้ถูกพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นวัวเนื้อสายพันธุ์ที่โตเร็วแข็งแรงและมี ประสิทธิภาพ ทนต่อโรค แมลง และอากาศร้อนชื้นได้ดี ลักษณะทั่วไปของวัวอเมริกัน บราห์มัน ลำตัวเรียวกลม ศีรษะกว้างดูแข็งแรง หน้าผากหนา จมูก กีบและพู่หางมีสีดำ บางตัวอาจมีสีแดง จึงเรียกว่า บราห์มันแดง (Red Brahman) สีหลากหลายตั้งแต่ สีขาว เทาอ่อน สีลายและจนถึงเกือบดำ อเมริกัน บราห์มันมีรูปร่างปานกลาง เมื่อเทียบกับ วัวพันธุ์ยุโรปอื่นๆ น้ำหนักตัวผู้เมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนักประมาณ 750 – 1000 กิโลกรัม เพศเมียมีน้ำหนักประมาณ 450 – 700 กิโลกรัม มีโครงสร้างและลักษณะกล้ามเนื้อที่ดี เนื้อวัวที่ได้จากพันธุ์นี้ มีไขมันแทรกและมีความนุ่มน้อย แต่ได้เนื้อสัมผัสที่แน่นและ ความสามารถในการอุ้มน้ำได้ดี มีเนื้อสีแดงสดใส เหมาะสำหรับผลิตเป็นโคเนื้อคุณภาพดี

Charolais (สายพันธุ์ชาโรเลย์)

วัวพันธุ์ชาโรเลย์มีถิ่นกำเนิดในเมืองชาโรลส์ (Charolles) ประเทศฝรั่งเศส ลักษณะทั่วไป มีสีขาวครีมตลอดทั้งตัว อาจมีผิวสีแดงโดยเฉพาะบริเวณรอบจมูก ตา และใต้ท้อง เป็นโค ที่มีขนาดใหญ่ รูปร่างมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ขาสั้น ลำตัวกว้าง ยาว และลึก มีกล้ามเนื้อตลอดทั้งตัว ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับโคพันธุ์ยุโรปอื่นๆ จะมีรูปร่างยาว เพรียวกว่า เพศผู้มีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 1000 - 1400 กิโลกรัมและเพศเมียมีน้ำหนักเฉลี่ย ประมาณ 700 - 900 กิโลกรัม โคพันธุ์นี้เติบโตได้เร็ว ซากมีขนาดใหญ่ เนื้อมีความนุ่มมาก สีของเนื้อแดงสดใสและมีลายเส้นของไขมันแทรกชัดเจน เป็นที่ต้องการของตลาดโคเนื้อ คุณภาพดี

เกรดคุณภาพเนื้อวัว


คุณภาพเนื้อที่ได้จากวัวแต่ละตัวมีความแตกต่างกัน ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นตัวกำหนดราคาของเนื้อวัว การที่ใช้คุณภาพมาเป็นตัวกำหนดราคานั้น เกณฑ์การชี้วัดคุณภาพที่สามารถบ่งบอกคุณภาพเนื้อในการแบ่งเกรด ได้แก่ ระดับไขมันแทรกในเนื้อ ความแน่น สีเนื้อ ลักษณะเนื้อ คุณภาพ และสีของไขมัน ซึ่งทาง Central Meat & Foods (CMF) แบ่งเกรดของเนื้อออกเป็น 3 เกรดคือ Prime, Choice และ SelectPrime เกรดชั้นดีเยี่ยม 5 stars เป็นชั้นที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดและมีความอร่อยมาก เป็นชิ้นส่วนที่ได้จากโคที่ยังอายุน้อย ได้รับการ เลี้ยงดูอย่างดี ทำให้ได้เนื้อที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ซึ่งเนื้อจะมีส่วนไขมันแทรก (Marbling) อยู่ทั่วไปจึงทำให้เนื้อมีความนุ่ม มีความชุ่มฉ่ำและ รสชาติดีส่วนขาหลัง คอ และไหล่ก็มีลักษณะดีChoice เกรดชั้นดี 4 stars เป็นเนื้อจากวัวที่ class A และ B มีอายุระหว่าง 9-42 เดือน เนื้อมีคุณภาพสูง แต่มีปริมาณไขมันแทรก (Marbling) ปานกลาง แต่น้อยกว่าเนื้อชั้นดีเยี่ยม เนื้อส่วนใหญ่มักอยู่ในเกรดนี้ ใช้ทำเนื้ออบและสเต๊ก โดยเฉพาะจาก ส่วนเนื้อสัน ซี่โครง ส่วนขาหลัง เนื้อส่วนคอและไหล่มักนำไปตุ๋นและอบSelect เกรดกลาง 3 stars เป็นเนื้อจากวัวที่ class A มีอายุระหว่าง 9-30 เดือน มีปริมาณไขมันแทรก (Marbling) น้อย เนื้อแดงมาก แต่ไม่เหนียวเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ชอบเนื้อที่มีไขมันน้อยระดับของไขมันแทรกในเนื้อ

มาตรฐานตามกระทรวงเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกา (USDA)

Beef

American Brahman (สายพันธ์ุอเมริกัน - บราห์มัน)
Select
ชื่อสินค้า:
BS-F สันในโคขุน แต่ง 100% (SS)
BS-F Beef Fillet SM Off (SS)
ขนาด: 0.5-1.0 ≤ กก./เส้น
สั่งซื้อล่วงหน้า: -
ชื่อสินค้า:
BS-F สันในโคขุน แต่ง 100% (S)
BS-F Beef Fillet SM Off (S)
ขนาด: 1.0-1.3 ≤ กก./เส้น
สั่งซื้อล่วงหน้า: -
ชื่อสินค้า:
BS-F สันในโคขุน แต่ง 100%
BS-F Beef Fillet SM Off (M)
ขนาด: 1.3-1.7 ≤ กก./เส้น
สั่งซื้อล่วงหน้า: -
ชื่อสินค้า:
BS-F สติบลอยโคขุน
BS-F Striploin
ขนาด: -
สั่งซื้อล่วงหน้า: -
ชื่อสินค้า:
BS-C สติบลอยโคขุน แต่ง 100%
BS-C Striploin Trimed 100%
ขนาด: -
สั่งซื้อล่วงหน้า: 2 วัน
ชื่อสินค้า:
BS-F สติบลอยสเต็กโคขุน
BS-F Striploin Steak
ขนาด: 120, 150, 180, 200, 220, 250 กรัม
สั่งซื้อล่วงหน้า: 2 วัน
ชื่อสินค้า:
BS-F ทีโบนสเต็กโคขุน
BS-F T-Bone Steak
ขนาด: 250, 300, 350 กรัม
สั่งซื้อล่วงหน้า: 2 วัน
ชื่อสินค้า:
BS-F สะโพกโคขุน
BS-F Top Side or Top Round
ขนาด: -
สั่งซื้อล่วงหน้า: 2 วัน
ชื่อสินค้า:
BS-F เซอร์ลอยทิพย์โคขุน (คนักเกอร์)
BS-F Sirlointhip (Knuckle)
ขนาด: -
สั่งซื้อล่วงหน้า: 2 วัน
ชื่อสินค้า:
BS-F ริบอายโรวโคขุน
BS-F Ribeye Roll
ขนาด: -
สั่งซื้อล่วงหน้า: -
ชื่อสินค้า:
BS-F ริบอายสเต็กโคขุน
BS-F Ribeye Steak
ขนาด: 160, 180, 200, 220, 250 กรัม
สั่งซื้อล่วงหน้า: 2 วัน
ชื่อสินค้า:
BS-F บริสเกทโคขุน (เนื้อเสือร้องไห้)
BS-F Beef Brisket
ขนาด: -
สั่งซื้อล่วงหน้า: 2 วัน
ชื่อสินค้า:
BS-F พื้นท้องโคขุน
BS-F Beef Plate
ขนาด: -
สั่งซื้อล่วงหน้า: -
ชื่อสินค้า:
BS-F แชงค์โบนเลสโคขุน (เนื้อน่อง)
BS-F Shank Boneless
ขนาด: -
สั่งซื้อล่วงหน้า: -
ชื่อสินค้า:
BS-F เอ็นแก้วโคขุน
BS-F Achilles plus Hind Tendon
ขนาด: -
สั่งซื้อล่วงหน้า: -
ชื่อสินค้า:
BS-F ลิ้นโคขุน
BS-F Ox Tongue
ขนาด: -
สั่งซื้อล่วงหน้า: 3 วัน
ชื่อสินค้า:
BS-F เนื้อบดโคขุน 80/20
BS-F Ground Beef 80/20
ขนาด: -
สั่งซื้อล่วงหน้า: -
ชื่อสินค้า:
BS-F เนื้อหั่นแกงโคขุน
BS-F Sliced Beef Lean Meat
ขนาด: -
สั่งซื้อล่วงหน้า: -
ชื่อสินค้า:
BS-F มาโรโบน
BS-F Marobone
ขนาด: 1 - 1.5"
สั่งซื้อล่วงหน้า: -
ชื่อสินค้า:
BS-F โอโชบุโก้โคขุน
BS-F Osso Bucco
ขนาด: 1", 1.5", 2"
สั่งซื้อล่วงหน้า: 2 วัน
American Brahman (สายพันธ์ุอเมริกัน - บราห์มัน)
Choice
ชื่อสินค้า:
BC-F สันในโคขุน แต่ง 100%
BC-F Beef Fillet SM Off
ขนาด: 1.4 -1.8 ≤ กก./เส้น
สั่งซื้อล่วงหน้า: -
ชื่อสินค้า:
BC-F สันในโคขุน (ปีก 1 ข้าง)
BC-F Beef Fillet Side Muscle-on
ขนาด: -
สั่งซื้อล่วงหน้า: -
ชื่อสินค้า:
BC-F ไล้ฟิลเลย์สเต็กโคขุน
BC-F Lite Fillet
ขนาด: 80, 100, 150,170, 190 กรัม
สั่งซื้อล่วงหน้า: -
ชื่อสินค้า:
BC-F สติบลอยสเต็กโคขุน
BC-F Striploin Steak
ขนาด: 150, 180, 200, 220, 250 กรัม
สั่งซื้อล่วงหน้า: -
ชื่อสินค้า:
BC-F โพเตอร์เฮ้าสเต็กโคขุน
BC-F Porter House Steak
ขนาด: 350, 400, 450, 500 กรัม
สั่งซื้อล่วงหน้า: -
ชื่อสินค้า:
BC-F ทีโบนสเต็กโคขุน
BC-F T-Bone Steak
ขนาด: 250, 300, 350 กรัม
สั่งซื้อล่วงหน้า: -
ชื่อสินค้า:
BC-F ริบอายโรวโคขุน
BC-F Ribeye Roll
ขนาด: -
สั่งซื้อล่วงหน้า: -
ชื่อสินค้า:
BC-F ริบอายสเต็กโคขุน
BC-F Ribeye Steak
ขนาด: 160, 180, 200, 220, 250 กรัม
สั่งซื้อล่วงหน้า: -
ชื่อสินค้า:
BC-F ริบอายโคขุนสไลด์
BC-F Sliced Ribeye
ขนาด: 2, 2.5, 3, 4 มิล
สั่งซื้อล่วงหน้า: -
ชื่อสินค้า:
BC-F ชักโคขุน (สันคอ)
BC-F Beef Chuck
ขนาด: -
สั่งซื้อล่วงหน้า: 3 วัน
ชื่อสินค้า:
BC-F แฟลตโคขุน (ตะเข้วัว)
BC-F Beef Flat
ขนาด: -
สั่งซื้อล่วงหน้า: 3 วัน
Charolais (สายพันธ์ุชาโรเลย์)
Select
ชื่อสินค้า:
LS-F สันในโคขุน แต่ง 100%
LS-F Beef Fillet SM Off
ขนาด: -
สั่งซื้อล่วงหน้า: 3 วัน
ชื่อสินค้า:
LS-F สันในโคขุน (ปีก 1 ข้าง)
LS-F Beef Fillet Side Muscle-on
ขนาด: -
สั่งซื้อล่วงหน้า: 3 วัน
ชื่อสินค้า:
LS-F สติบลอยโคขุน
LS-F Striploin
ขนาด: -
สั่งซื้อล่วงหน้า: 3 วัน
ชื่อสินค้า:
LS-F สติบลอยสเต็กโคขุน
LS-F Striploin Steak
ขนาด: 150, 200, 250, 300, 350 กรัม
สั่งซื้อล่วงหน้า: 3 วัน
ชื่อสินค้า:
LS-F สติบลอยโคขุนสไลด์
LS-F Sliced Striploin
ขนาด: 2, 2.5 มิล
สั่งซื้อล่วงหน้า: 3 วัน
ชื่อสินค้า:
LS-F ช็อตลอยโคขุน
LS-F Shortloin
ขนาด: -
สั่งซื้อล่วงหน้า: 3 วัน
ชื่อสินค้า:
LS-F โพเตอร์เฮ้าสเต็กโคขุน
LS-F Porter House Steak
ขนาด: 450, 500
สั่งซื้อล่วงหน้า: 3 วัน
ชื่อสินค้า:
LS-F ทีโบนสเต็กโคขุน
LS-F T-Bone Steak
ขนาด: 350, 400
สั่งซื้อล่วงหน้า: 3 วัน
ชื่อสินค้า:
LS-F ริบอายโรวโคขุน
LS-F Ribeye Roll
ขนาด: -
สั่งซื้อล่วงหน้า: 6 วัน
ชื่อสินค้า:
LS-F ริบอายสเต็กโคขุน
LS-F Ribeye Steak
ขนาด: 180, 200, 220,250, 270, 300 กรัม
สั่งซื้อล่วงหน้า: 6 วัน
ชื่อสินค้า:
LS-F ริบอายโคขุนสไลด์
LS-F Sliced Ribeye
ขนาด: 2, 2.5 มิล
สั่งซื้อล่วงหน้า: 6 วัน
ชื่อสินค้า:
LS-F บริสเกทโคขุน (เนื้อเสือร้องไห้)
LS-F Beef Brisket
ขนาด: -
สั่งซื้อล่วงหน้า: 3 วัน
ชื่อสินค้า:
LS-F บริสเกทโคขุนสไลด์
LS-F Sliced Beef Brisket
ขนาด: 2, 3 มิล
สั่งซื้อล่วงหน้า: 3 วัน
ชื่อสินค้า:
LS-F ชักโรวโคขุน
LS-F Chuck Roll
ขนาด: -
สั่งซื้อล่วงหน้า: -
ชื่อสินค้า:
LS-F แฟลตโคขุน (ตะเข้วัว)
LS-F Beef Flat
ขนาด: -
สั่งซื้อล่วงหน้า: 3 วัน
ชื่อสินค้า:
LS-C ลิ้นโคขุน 1000-1250 กรัม
LS-C Ox Tongue 1000-1250 g
ขนาด: -
สั่งซื้อล่วงหน้า: 3 วัน
ชื่อสินค้า:
LS-F ลิ้นโคขุน 1000-1250 กรัม
LS-F Ox Tongue 1000-1250 g
ขนาด: -
สั่งซื้อล่วงหน้า: 3 วัน
ชื่อสินค้า:
LS-F ลิ้นโคขุน 1300-1800 กรัม
LS-F Ox Tongue 1300-1800 g
ขนาด: -
สั่งซื้อล่วงหน้า: 3 วัน
ชื่อสินค้า:
LS-F หางโคขุนลอกหนัง
LS-F Ox Tail
ขนาด: -
สั่งซื้อล่วงหน้า: 3 วัน
ชื่อสินค้า:
LS-F เนื้อแดงโคขุน
LS-F Lean Meat
ขนาด: -
สั่งซื้อล่วงหน้า: 3 วัน